All Posts in aktas

2009-10-02 - No Comments!

2009 m. valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas

Kiekvienais metais IVPK organizuoja tyrimą, atskleidžiantį kaip valstybinės bei savivaldybių institucijos ir įstaigos atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą. Tyrimo išvadas analizuoja ir priima atitinkamus tolimesnių veiksmų sprendimus LR Vyriausybės Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisija. Tačiau ar yra teigiami pokyčiai? Read more