All Posts in IVPK

2010-03-19 - 5 comments

iticket.lt elektroninis bilietas

Esu iš tų žmonių, kurie ieško teisybę net jei jos nepametė. Negaliu pakęsti, kad Lietuvoje visiems nusispjauti į tai kas vyksta aplink. Įraše Ir dar kartą apie tarpmiestinius autobusus ir jų bilietus rašiau apie nemalonią situaciją. Keliaudamas tarp miestų, perku bilietus iticket.lt ir vėliau jos atspausdinu. Tačiau tą kartą bilieto neatspausdinau. Oficialioje paslaugų teikėjo puslapyje niekur nėra minima, kad bilietą būtinai reikia atspausdinti. Kadangi nebuvo aiškaus nurodymo būtinai atspausdinti bilietą, o e. laiške su e. bilietų absoliučiai nebuvo nieko parašyta, todėl vadovaudamasis funkcinio lygiavertiškumo principų bei teisėtais lūkesčiais, nes bilietas juk vadinamas elektroniniu, nutariau, kad užteks parodyti e. bilietą delninuko ekrane, tačiau klydau. Manęs neįleido į autobusą iki tol, kol nebuvo atspausdintas popierinis bilieto variantas. Read more

2009-10-11 - 4 comments

(Elektroninis) verslas Lietuvoje

Esu vienas iš nedaugelio žmonių su malonumu skaitantis teisės aktų projektus. Mane domina kur link keliauja Lietuva, o būtent teisės aktai iš dalies nusako kryptį. Šiandien skaičiau LRV nutarimo „Dėl elektroninio verslo plėtros skatinimo 2010-2012 metų programos patvirtinimo“ projektą. E. verslo vadybos studentui tai turėtų būti įdomus dokumentas, tačiau, deja, skaičiau su nusivylimu. Kažkodėl susidarė toks įspūdis, kad milijonai vėl bus leidžiami vėjams. Kodėl? Kokia turėtų būti informacinė svetainė, kad ji kainuotų 1 milijoną litų?

Man, kaip paprastam piliečiui, normaliai nepaiškino siekiamos naudos, o ir programos uždaviniai - e. informacinių sistemų kūrimas, man atrodo abejotinas. Vienintelis programos tikslas - gauti pinigus iš ES.

Bet pradėkime nuo pat pradžių. Programoje teigiama, kad smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje liečiau savo veikloje pritaiko IRT, ir todėl reikia jį skatinti. Mano manymu, tai yra nesąmonė. Bendra situacija yra tokia, kad virš 90 proc. Lietuvos įmonių naudoja savo darbe kompiuterius ir internetą (programoje pateikti šiek tiek kitokie, bet labai nesiskyriantys duomenys), tačiau beveik visos inovatyvios įmonės (ar reikia turgaus bobutes irgi priversti naudotis IRT?) turi beveik 100 proc. rodyklius. Ar tuo maža? Mano manymu, valstybė turėtų sudaryti sąlygas vystytis verslui, t.y. šalinti teisinius, organizacinius ir administracinius barjerus, o naujųjų technologijų panaudojimas taps neatsiejamų plėtros bruožų. Tada ir atsirastų e. verslas.

Bendrai, man nepatinka terminas elektroninis verslas. Verslas yra verslas, nepriklausomai kokioje aplinkoje jis yra vykdomas. Mano manymu, nereikėtų sureikšminti žodžio elektroninis.

2009-10-02 - No Comments!

2009 m. valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas

Kiekvienais metais IVPK organizuoja tyrimą, atskleidžiantį kaip valstybinės bei savivaldybių institucijos ir įstaigos atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą. Tyrimo išvadas analizuoja ir priima atitinkamus tolimesnių veiksmų sprendimus LR Vyriausybės Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisija. Tačiau ar yra teigiami pokyčiai? Read more

2009-08-25 - 3 comments

Interneto svetainės pritaikytos neįgaliesiems (II dublis)

Kaip jau minėjau anksčiau, man liūdna ir pikta, kad Lietuvoje beveik nėra svetainių pritaikytų neįgaliesiems. Šiandien nutariau vystyti šią temą ir susisiekiau su IVPK. Pasirodo, IVPK planavo šiemet atnaujinti Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijas, tačiau dėl susidariusios ekonominės situacijos šalyje tenka šiuos darbus nukelti vėlesniems metams. Ir čia krizė.
O šiaip, nudžiugino, kad Lietuvoje yra kažkas daroma. Vykdydamas LRV „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“ nutarimo Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376) 2 punktą, IVPK kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę. 2008 metų analizės ataskaita pateikiama IVPK svetainėje Statistikos archyve. Šiuo metu rengiama ir rugsėjo mėnesį bus paskelbta 2009 metų analizės ataskaita. Su nekantrumu lauksiu šių metų rezultatų. Read more

2009-08-18 - 2 comments

Interneto svetainės pritaikytos neįgaliesiems

Šiandien skaičiau Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV direktoriaus įsakymą „Dėl neįgaliųjų pritaikytų interneto tinklapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (2004-03-31, Nr.T-40) ir pačias rekomendacijas. Be to, peržiūrėjau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“ (2003-04-18, Nr.480, Žin., 2003-04-24, Nr.38), nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2006-10-28, Nr. 115-4376.

Beveik kiekvieną kartą, kai skaitau Lietuvoje priimtus įstatymus, metodikas ar kitus dokumentus, norisi rėkti ir keiktis. Ar rašantys supranta ką jie rašo?.. Šis kartas buvo kitoks. Neatsižvelgiant į tai, kad rekomendacijos yra gan pasenusios ir tikriausiai verstos pažodžiui iš anglų kalbos, man jos patiko. Pritariu siekiui sudaryti žmonėms su negalia lygias teises ir galimybes naudotis priemonėmis jų socialinei ir ekonominei integracijai, dalyvavimui visuomenės gyvenime, mažinti neįgaliųjų skaitmeninę atskirtį. Tuo tikslu net Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“ priėmė nuostatą, kad valstybės institucijų interneto svetainės turi atitikti interneto pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas. Bet Lietuva nebūtų Lietuva, jei viskas vyktų kaip parašyta. Lietuvoje interneto svetainė pritaikyta neįgaliesiems tai svetainė, kurioje užrašyta, kad jį pritaikyta neįgaliesiems. Protu nesuprantamas reiškinys, kaip gali rekomendacijas išleidusi institucija nepaisyti savo rekomendacijų. Seimo, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV, beveik visų apskričių svetainės yra nepritaikytos arba beveik nepritaikytos neįgaliesiems. Įdomu, ar nors vieną valstybinę svetainę, testavo kartu su neįgaliesiais. Tikriausiai, kad ne. Liūdna.